Kullanım Koşulları

1. İlan sahibi, girişini yaptığı ilan içeriğinin güncel ve doğru bilgilerden oluştuğundan ve söz konusu içeriğin kullanım ve ilan etme yetkilerine haiz olduğundan emin olmalıdır. İlan içeriği ile ilgili tüm sorumluluk ilan sahibine aittir.

2. İlan sahibi, her bir araç için sadece bir ilan yayınlayabilir. Aksi durumda gerekli önlem alınacaktır.

3 İlan içeriğinde, sadece ilanı verilen araca ait bilgiler bulunmalıdır.

4. İlan fotoğrafları sadece araca ait fotoğraflardan oluşmalı ve bu fotoğrafların site üzerinden yayınlanmasıyla ilgili kısıtlama olmamalıdır. Logo, yazı, slogan, reklam, vb. fotoğraflar ve de araç içinde veya dışında her hangi bir kişi/kişiler olmamalıdır. Çekilen araç fotoğrafında görsel açıdan efekt vb. oynamalar yapılmamalı ve seçiciliği sağlayacak yeterli ışık bulunmalıdır. Fotoğraflar tek tek yüklenmeli, aynı kareye birden fazla fotoğraf eklenmemelidir. Fotoğraflar araç hakkında fikir sahibi olunabilecek yeterliliğe sahip olmalıdır. Bu kurallara uymayan ilanlar, kibrisotoilan.com tarafından sorgusuz sualsiz silinecektir.

5. Satılmış veya satışından vazgeçilmiş araçlara ait ilanlar, ilan sahibi tarafından kaldırılmalıdır.

6. İlan sahibi, kibrisotoilan.com adresinde ilan yayınlayarak, kibrisotoilan.com tarafından belirlenmiş ve yine kibrisotoilan.com tarafından güncellenebilir olan işbu ilan yayınlama kuralları, Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası çerçevesinde hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. İş bu kurallar çerçevesinde hareket etmeyen ilan sahiplerinin ilanları, ilan içeriklerinin bir kısmı veya tamamı silinebilir, üyelik bloke edilebilir, ilan sahibinin üyeliğine kktcarabam.com tarafından tek taraflı olarak son verilebilir, Üyelik Sözleşmesi feshedilebilir.

8. Üye, kibrisotoilan.com'daki Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılacak olup bu çerçevedeki kurallara riayet edilmediği takdirde kibrisotoilan.com tüm bu kuralları uygulamaya hak sahibidir.

9."KULLANICI" kibrisotoilan.com dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla kibrisotoilan.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.